Wedding Photography

Łukasz Gromolak

I encourage you to familiarize yourself with my achievements, a sample of which are wedding photos, portraits, photo books and a brief video. Portfolio consists of materials created with passion over the past few years; it includes the documentation of joyful, yet sometimes significant events. I provide services of wedding photography in Krakow, Wroclaw, Warsaw, as well as throughout the country. I take photographs also throughout Europe. I would be glad to arrange for your wedding photos at the Cracow Cloth Hall or in beautiful Wroclaw Ostrow Tumski or in Warsaw Old Town. Every wedding photo session I approach individually.
Towarzyszę pannie młodej i panu młodemu w trakcie przygotowań. Fotografuję momenty tak ważne jak zakładanie welonu czy spotkanie przyszłych małżonków, nie zapominając o gronie najbliższych osób, będących świadkami tych szczególnych chwil. Przed moim obiektywem nie ukryją się również piękne detale, tj. kwiaty, obrączki, biżuteria.
Ceremonia ślubna to jedna z najważniejszych, a przy tym najbardziej wzruszających chwil w życiu. Przysięga małżeńska, nakładanie obrączek, wyjście z kościoła – każde spośród tych wydarzeń zawiera w sobie ogromny ładunek emocjonalny. Oferuję Państwu swoją dyskretną obecność w takich momentach, utrwalając je na fotografiach.
Po ceremonii ślubnej przychodzi czas na zabawę i świętowanie. Dokumentuję również tego rodzaju wydarzenia, dokładając wszelkich starań, by na fotografiach pojawił się każdy spośród gości. Wykonuję zdjęcia na terenie całej Europy. Płynnie posługuję się językiem angielskim, a językiem niemieckim władam w stopniu umożliwiającym komunikację.
Realizuję sesje plenerowe – w dniu ślubu bądź w innym, ustalonym terminie. Każda taka sesja trwa ok. 4-6 godzin, a zdjęcia wykonywane są w kilku - najczęściej 2-3 - miejscach. Istnieje możliwość organizacji sesji poza granicami Polski, np. w takich krajach jak Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania czy USA.
I accompany the bride and groom in wedding preparations. I photograph moments as important as putting on the veil or the meeting of future spouses, not to mention the closest family being witnesses of these special moments. Beautiful details, such as flowers, wedding rings, jewelry, also cannot hide before my lens.
Wedding ceremony is one of the most important, yet most touching moments in life. Marriage vows, exchange of wedding rings, going out of the church - each of these events include a huge emotional load. I offer you my discreet presence during these moments, capturing them in photographs.
After the wedding ceremony there comes a time for fun and celebration. I document also these events, making every effort that each guest appear on the photographs. I take photos throughout whole Europe. I am fluent in English and I know German in sufficient degree to enable communication.
I realize outdoor sessions - on the wedding day or other, fixed date. Such session lasts approx. 4-6 hours, and the photos are made in several - usually 2-3 - places. There is a possibility to organize sessions beyond Polish borders, eg. in countries such as Spain, Italy, United Kingdom and USA.
taniec mlodej pary
romantyczny pocalunek na weselu w spichlerzu
Zakochana para w Sulistrowiczkach
zdjecia grupowe na slubie humanistycznym
Taniec Magdy i Jana pośród palm
Sala Multimedialna Hotelu Terminal we Wrocławiu
Wesele w Luxury Hotel Piekary Śląskie
taniec na sali
rzut kapeluszami na weselu

Wedding photographer Poland

I’m Łukasz, wedding photographer from Poland. I’m available (and ready) for shooting both local and destination weddings. Usually I work in Wrocław, Warsaw or Krakow. If you are looking for poland wedding photographer – just call or e-mail me! Good wedding photographer is someone who you could trust and relay on him. For part of the year I’m based in Warsaw, so if you need local wedding photographer from Warsaw who speaks English – I’m here and my cameras are ready:) Some may ask themselves: “Is our wedding large enough to hire a photographer?”? My answer is: every ceremony, even the smallest, is worth being photographed.  What is important is your relationship and love, not the number of guests. If you already have your wedding date – just contact me and let’s work out the details!