Ślub konkordatowy – najważniejsze informacje dla osób planujących ślub i wesele

Planujesz ślub i wesele? Dowiedz się dokładnie, czym jest ślub konkordatowy. Na tej stronie znajdziesz aktualne i najważniejsze informacje dla każdego, kto planuje ślub i wesele.

Ślub konkordatowy – to ceremonia ślubna, która odbywa się zgodnie z postanowieniami konkordatu – czyli specjalnej umowy zawartej pomiędzy Stolicą Apostolską a państwem. W takim ślubie obowiązują i są stosowane zarówno przepisy kościoła katolickiego, jak i państwa, które było stroną umowy konkordatu. Ślub konkordatowy możliwy jest tylko w tych krajach, które zawarły taką umowę z Watykanem.

Ślub kościelny bez cywilnego – czy to możliwe?

Tak, istnieje prawna możliwość, aby zawrzeć ślub kościelny bez cywilnego. Aby to zrobić, należy przedstawić sprawę Kurii diecezjalnej. Na podstawie otrzymanej zgody można zawrzeć ślub kościelny, który nie jest ślubem cywilnym i nie wywołuje żadnych skutków prawnych w świetle prawa cywilnego.

W przypadku braku zgody kurii, można osiągnąć identyczny rezultat trochę na około. Należy zawrzeć ślub konkordatowy i następnie wystąpić o rozwód (najlepiej bez winy którejkolwiek ze stron, za porozumieniem stron itd.), aby w świetle prawa świeckiego nie być małżonkami.

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego przed zawarciem ślubu konkordatowego

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, przed zawarciem ślubu konkordatowego, jest konieczna, aby dopełnić formalnych czynności związanych z wymogami prawa. W USC należy także uiścić opłatę (84,00 zł). Przyszli małżonkowie okazują dowody osobiste, aby dokonywać czynności na terenie właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. W USC, przed zawarciem małżeństwa, podaje się również dane świadków ślubu cywilnego.

Dokumenty, które są podpisywane w kościele (przed Mszą Świętą, w trakcie lub po niej) kapłan dostarcza do USC w określonym terminie (5 dni). Sporządzony akt małżeństwa jest następnie gotowy do odbioru przez Młodą Parę w Urzędzie Stanu Cywilnego (po ok. 2 tygodniach). Skrócony odpis aktu małżeństwa może odebrać jeden z małżonków lub inna osoba, która posiada stosowne pełnomocnictwo.

Obrączki ślubne – symbol zawartego małżeństwa

W przypadku ślubu konkordatowego zakochani wymieniają pomiędzy sobą obrączki ślubne, czyli symbol zawartego małżeństwa w dniu ślubu. Zarówno w przypadku ślubu kościelnego, jak i ślubu tylko cywilnego ma miejsce wymiana obrączkami przez Młodą Parę.

Kto może wziąć ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy może wziąć każda para, która spełni warunki określone przez prawo kanoniczne kościoła katolickiego i krajowe przepisy prawne (cywilne). Jakie są podstawowe warunki do spełnienia?

 • obydwoje narzeczonych musi być ochrzczonymi katolikami
 • nie mogą występować okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (np. inne związki małżeńskie, święcenia kapłańskie, więzy pokrewieństwa, przeszkody wynikające z kanonicznej firmy, wiek – 18 lat lub 16 lat w przypadku kobiety, jeśli otrzyma na to zgodę sądu itd.)
 • obie osoby muszą wyrazić dobrowolną zgodę na zawarcie ślubu zgodnie z zasadami KK, prawa kanonicznego i prawa danego kraju

Pamiętajmy, że świadectwa chrztu, które wydawane są narzeczonym przez właściwe parafie, ważne są do 6 m-cy od dnia ich wydania. Na takich świadectwach chrztu znajdują się informacje dotyczące posiadanego bierzmowania i o stanie wolnym kandydata na męża lub żonę.

W niektórych sytuacjach mogą być konieczne zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających możliwość wzięcia ślubu konkordatowego lub ślubu cywilnego, kościelnego.

Pamiętajmy, że umowy konkordatu różnią się pomiędzy sobą w zależności od krajów, których dotyczą.

Formalności w kościele związane ze ślubem konkordatowym

Planując ślub konkordatowy, należy skontaktować się z kościołem katolickim, w którym planujemy zawrzeć ślub konkordatowy. Konieczne będzie m.in.

 • przygotowanie i dostarczenie odpowiednich dokumentów (akt chrztu, zaświadczenie z USC, być może również inne dokumenty)
 • odbycie kursu przedmałżeńskiego, odebranie nauk z poradni rodzinnej – odbycie nauk przedmałżeńskich powinno mieć miejsce tuż przed samym ślubem konkordatowym, ponieważ zaświadczenie o tych naukach nie jest ważne bezterminowo
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi
 • omówienie z księdzem liturgii, wybór czytań, modlitw itd.

W niektórych krajach kościoły wymagają, aby małżeństwo cywilne zostało zawarte przed terminem ślubu kościelnego.

Pamiętajmy, aby zarówno w USC, jak i kancelarii parafialnej, zawsze mieć przy sobie dowód osobisty.

Przed ślubem wyznaniowym przygotujmy się odpowiednio. Jeśli chcecie wziąć ślub wyznaniowy i zawrzeć małżeństwo w wierze katolickiej, pomyślcie o rekolekcjach dla narzeczonych. To doskonała forma, aby bliżej się poznać!

Choć nauki przedmałżeńskie da się odbyć online, to polecam przyłożyć się do tej formy wzajemnego poznania się. Możecie uczestniczyć np. w specjalnych rekolekcjach formacyjnych dla przyszłych małżonków, które organizowane są w różnych częściach kraju, przez cały rok. Potwierdzenie odbycia nauk (czyli zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich) dostarcza się do parafii przed ślubem.

Warto organizować ślub konkordatowy krok po kroku, aby formalności nie były czymś obciążającym i abyście zdążyli wszystko zorganizować w terminie. Jeśli są kwestie, na które nie znacie odpowiedzi, udajcie się do kancelarii parafii lub odwiedźcie Urząd Stanu Cywilnego, aby zawrzeć związek małżeński w zgodzie z przepisami cywilnymi, kościelnymi i sobą nawzajem :-)

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem

Czy ślub konkordatowy z obcokrajowcem jest możliwy? Oczywiście! Być może będzie konieczna obecność tłumacza przysięgłego, aby zawarcie małżeństwa wywoływało skutki prawne (i aby wszystko było dla obcokrajowca zrozumiałe). Mogą również być konieczne dokumenty i zaświadczenia z kraju tej osoby dotyczące braku przeciwwskazań do zawarcia przez niego związku małżeńskiego.

Wizyta w kancelarii parafialnej w dniu ślubu konkordatowego

W dniu ślubu konkordatowego praktycznie zawsze konieczna jest wizyta w kancelarii parafialnej. Przyszli małżonkowie podpisują się na wcześniej przygotowanych dokumentach, okazują dowody osobiste, dostarczają zaświadczenia o odbyciu spowiedzi. Świadkowie również okazują dowody osobiste i składają stosowne podpisy.

W niektórych sytuacjach obcokrajowcy będą zobowiązani do okazania paszportu.

Intercyza przed ślubem – czy warto?

Intercyza, czyli rozdzielność majątkowa – jeśli planujecie taki „ustrój ekonomiczny” rodziny, to warto się tym zainteresować jeszcze przed ślubem, ponieważ zawarcie intercyzy przed ślubem jest prostsze i tańsze.

Możecie udać się do dowolnego notariusza na terenie Polski, okazując swoje aktualne dowody osobiste. Spisanie majątkowej umowy małżeńskiej nie będzie trwać dłużej, niż 1 godzinę.

Warto uwiecznić moment zawarcia związku małżeńskiego!

Planujesz ślub i wesele? Nie zapominaj o fotografii ślubnej. Warto uwiecznić moment zawarcia związku małżeńskiego – zarówno tego cywilnego, kościelnego, konkordatowego i humanistycznego. Sprawdź moje portfolio fotografii ślubnej. Jeśli spodobają Ci się moje fotografie ślubne, zapraszam do kontaktu!

Szczegółową ofertę zdjęć ślubnych znajdziesz tutaj.

Moment zawarcia małżeństwa (w kościele, w plenerze, na terenie Urzędu Stanu Cywilnego) to wyjątkowa chwila dla całej rodziny.

Ślub kościelny w plenerze – czy to możliwe?

Planujesz ślub konkordatowy, ale nie chcesz, aby ceremonia odbywała się w kościele? Zorganizuj ślub w plenerze! Czy to możliwe? Tak, ale należy uzyskać zgodę kościoła. Przeczytaj mój poradnik dotyczący organizacji ślubu (również kościelnego) w plenerze.

Skutki prawne zawarcia ślubu konkordatowego

Zawarcie ślubu konkordatowego wywołuje skutki prawne zarówno w obszarze prawa cywilnego danego kraju (np. Polski), jak i prawa kościelnego, kanonicznego kościoła rzymskokatolickiego.

Jeśli para zdecyduje się na rozwód cywilny, ślub kościelny nadal będzie obowiązywał.

Jeśli para otrzyma stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego, przez właściwy sąd kościelny, ślub cywilny nadal może obowiązywać.

Ile kosztuje ślub cywilny, kościelny i humanistyczny?

 • ślub cywilny – podstawowa opłata skarbowa w USC to 84,00 zł. Przy ślubie plenerowym płacimy dodatkowo 1000 zł za obecność urzędnika poza urzędem
 • ślub kościelny – nie ma cennika, możemy złożyć dobrowolną opłatę „co łaska”, w dowolnym momencie. Mogą wystąpić opłaty dla organisty, osoby, która dekoruje lub sprząta kościół lub np. scholi lub zespołu muzycznego
 • ślub humanistyczny – cena ślubu zależy od wynagrodzenia celebransa, którego zaprosicie na swoją uroczystość.

Ślub konkordatowy z niewierzącym – ślub jednostronny

Taki ślub jak najbardziej jest możliwy. Aby zawrzeć ślub jednostronny (np. z niewierzącym lub wyznawcą innej religii), należy uzyskać tzw. dyspensę. Osoba, która jest innego wyznania (lub jest niewierząca) podpisuje dokument w którym oświadcza, że nie będzie utrudniać i uniemożliwiać małżonkowi praktykowania swojej wiary. Oświadcza także, że zgadza się na wychowywanie dzieci, które narodzą się z tego małżeństwa, w wierze katolickiej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Połączenie ślubu kościelnego i połączenie ślubu cywilnego to doskonałe rozwiązanie, ponieważ zawieracie jeden ślub konkordatowy, a nie dwa różne (cywilny i kościelny).
 • Aby móc wziąć ślub konkordatowy, musicie spełnić szereg kryteriów określonych przez przepisy KK i kraju, w którym będziecie zawierać związek małżeński
 • Warto posiadać i mieć uporządkowane m.in. akty urodzenia narzeczonych, zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie z poradni życia rodzinnego, akt zgonu małżonka poprzedniego (w przypadku wdów i wdowców), dokumenty tożsamości, odpisy aktów małżeństwa, dowód opłaty skarbowej, dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto urzędu, skrócony odpis aktu urodzenia, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dokumenty potwierdzające możliwość wzięcia ślubu konkordatowego lub cywilnego przez obcokrajowca, dokument stwierdzający brak pozostawania w innym związku małżeńskim. Odpowiedni porządek w dokumentach to gwarancja, że nic nam nie zginie i nie będziemy mieli przeszkód formalnych (związanych z brakiem dokumentów) do zawarcia małżeństwa.
 • Ile kosztuje ślub konkordatowy? 84,00 zł to opłata skarbowa dla USC. Jeśli zamierzacie wziąć ślub, możecie złożyć dobrowolną ofiarę na ręce księdza.
 • Protokół przedślubny spisuje się w obecności duchownego. M.in. dzięki temu i na tej podstawie małżeństwo jest ważne. Protokół dotyczy obojga narzeczonych i zwykle jest spisywany w parafii panny młodej, jeśli tam planowany jest ślub. Może również zostać spisany w każdej innej parafii.
 • Co do zasady, ślub mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, chyba, że sąd wyrazi zgodę, aby 16-letnia kobieta weszła w związek małżeński (bez znaczenia, czy jest to konkordatowy ślub, czy wyłącznie cywilny).
 • Ślub konkordatowy odbywa się w kościele lub innym miejscu, w którym takie śluby mogą się odbywać (np. w plenerze).
 • Po ślubie cywilnym możecie zdecydować się na ślub kościelny, w dowolnym momencie, jeśli nie będą istniały przeszkody opisane w dokumentach kościoła katolickiego.
 • Moment zawarcia małżeństwa na terenie Urzędu Stanu Cywilnego lub w kościele jest mniej więcej podobny – następuje z chwilą złożenia oświadczeń lub przysięgi przez małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *